Utvecklingssamarbete

Utvecklingssamarbetet, eller biståndet, handlar om att bidra till att skapa förutsättningar för människor i fattigdom och förtryck att förbättra sina levnadsvillkor.

Biståndet kanaliseras huvudsakligen genom s.k. ”insatser” till olika samarbetsparter som bedriver verksamhet i linje med målen för det svenska utvecklingssamarbetet, bland annat internationella organisationer så som FN, EU och utvecklingsbankerna, svenska och internationella civilsamhällesorganisationer, samt andra statliga myndigheter, akademiska institutioner och privata sektorn. Mer information om samarbetspartner till Sida | Sida

Ambassaden i Bogotá ansvarar för genomförandet av utvecklingssamarbetet med Colombia samt det regionala utvecklingssamarbetet i Latinamerika.

Sverige har även ett omfattande humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete med civila samhället och internationella organisationer, i Colombia och andra länder i Latinamerika, som hanteras direkt av Utrikesdepartementet (UD) och Sida. Mer information om två sorters bistånd | Sida

Länkar:

Última atualização 21 jun 2023, 09.31