Menu

About us

Välkommen till Sveriges ambassad i Singapore.

Ambassadens huvuduppgift är att representera Sverige och på olika sätt främja Sveriges relationer med Singapore och Brunei.   Fokus i ambassadens verksamhet ligger på att främja handel. Vi bistår såväl enskilda företag som företagssammanslutningar med information om affärsmöjligheter i Singapore och Brunei. Vi arrangerar och deltar också i olika aktiviteter vars syfte är att marknadsföra svenskrelaterade produkter och tjänster samt Sverige som investeringsland.

Utöver det ekonomiska samarbetet tar ambassaden aktiv del i att stimulera ett ökat samarbete inom områden som försvar, kultur samt forskning och utbildning.

Ambassaden ansvarar vidare för den konsulära servicen till de svenskar som bor i eller besöker Singapore och Brunei. Utländska medborgare som skall arbeta, studera eller av annan anledning vistas i Sverige under längre tid kan ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige på ambassaden. Besöksviseringar till Sverige och övriga nordiska länder hanteras däremot av den danska ambassaden i Singapore inom ramen för ett utökat nordiskt viseringssamarbete.


Besökstid: Måndag – fredag kl. 09.00 -12.00

Vänligen observera att passärenden, dvs ansökning och utlämning av pass, ENDAST handläggs på måndagar, onsdagar och fredagar mellan kl. 09.00-12.00.

På ambassadens hemsida har vi lagt ut information om att leva och bo i Singapore samt om Sverige och olika svenska företeelser. Vi har också inkluderat länkar till en rad organisationer och myndigheter etc. där ytterligare information kan sökas.

Försvarsavdelningen vid ambassaden är en del av den svenska försvarsmakten. Huvuduppgiften är att stödja det militära samarbetet mellan Sverige och Singapore samt sido-ackrediteringsländerna Indonesien och Brunei Darussalam inom olika områden. Försvarsavdelningen

Om den information ni söker ej finns på vår hemsida är ni välkomna att ringa eller besöka ambassaden alternativt skicka oss en e-post.

Última atualização 06 dez 2017, 12.06