Personel ambasady

Stefan Gullgren Ambasador

Anna Uggla Radca Minister, Zastępca Szefa Misji

Gunnar Haglund Radca Ambasady, Promocja kontaktów gospodarczych

Marie Topelius Druga Sekretarz (administracja i sprawy konsularne)

Linnéa Richardson Druga Sekretarz (zagadnienia związane z UE)

Emilie af Jochnick Savén Druga Sekretarz (sprawy polityczne)

Ulf Jonsson Attaché Obrony

Helena Bremer Sekretarz ds. konsularnych

Bratumiła Pettersson Koordynatorka ds. Komunikacji i Promocji Szwecji

Katarzyna Szota Koordynatorka ds. Komunikacji i Promocji Szwecji

Iwona Skrobot Asystentka (sekretarka ambasadora)

Maciej Kułak Asystent ds. Analiz politycznych

Edyta Dubno Koordynatorka ds. Adminstracyjnych

Wanda Piliszek Księgowa

Monika Wcisłek Asystentka ds. politycznych, asystentka Attaché Obrony

Zuzanna Rowińska Recepcjonistka, asystentka ds. konsularnych 

Radek Wywrocki Kierowca

Jan Kot Kierowca