Personel ambasady

Stefan Gullgren Ambasador

Anna Uggla Radca Minister, Zastępczyni Szefa Misji

Mikael Benthe Radca Ambasady, Promocja kontaktów gospodarczych

Filippa Briggs Pierwsza Sekretarz (administracja i sprawy konsularne)

Faraz Davani Pierwszy Sekretarz (zagadnienia związane z UE)

Emilie af Jochnick Savén Druga Sekretarz (sprawy polityczne)

Ulf Jonsson Attaché Obrony

Katarina Katarzyna Hugosson Nordycki Oficer Łącznikowy

Sylwia Raczkowski Sekretarz ds. konsularnych

Bratumiła Pettersson Koordynatorka ds. Komunikacji i Promocji Szwecji

Katarzyna Szota Koordynatorka ds. Komunikacji i Promocji Szwecji

Iwona Skrobot Asystentka (sekretarka ambasadora)

Maciej Kułak Asystent ds. Analiz politycznych

Jacek Telenga Koordynator ds. Adminstracyjnych

Edyta Dubno Księgowa

Monika Wcisłek Asystentka ds. politycznych, asystentka Attaché Obrony

Kinga Grzegrzułka Recepcjonistka, asystentka ds. konsularnych 

Radek Wywrocki Kierowca

Jan Kot Kierowca

Isabel Gråby Praktykantka