Alternate Text

Ambasada SzwecjiWarszawa, Polska

Local time 07:40

Wjazd do Szwecji z Ukrainy

10 mar 2022

Obywatele ukraińscy mogą wjechać do Szwecji bez wizy na okres 90 dni, o ile posiadają paszport biometryczny.

Jeśli osoba wjeżdżająca nie posiada paszportu biometrycznego, zwykle wymagane jest okazanie wizy. Ważny dokument podróży nie jest natomiast wymagany, gdy osoba wjeżdżająca do Szwecji przy przekraczaniu granicy wystąpi o azyl. W takiej sytuacji osoba ta zostanie wpuszczona, a jej sprawa przekazana Szwedzkiemu Urzędowi ds. Migracji, który będzie odpowiedzialny za dalszą procedurę.

Osoba wjeżdżająca do Szwecji bezpośrednio z Ukrainy objęta jest zakazem wjazdu z krajów spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak w przypadku wystąpienia o azyl, ma zastosowanie wyjątek od zakazu wjazdu.

Przy wjeździe do Szwecji z innego kraju UE/EOG, np. z Danii lub Polski, zwykle nie jest przeprowadzana kontrola graniczna. Do przekroczenia granicy nie jest także wymagane okazanie Unijnego Certyfikatu Covid, nawet jeśli podróżujący nie wystąpi na granicy z wnioskiem o azyl. Każda osoba wjeżdżająca do Szwecji z innego kraju UE/EOG powinna jednak dysponować dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo, nawet jeśli nie jest on wymagany przy staraniu się o azyl.

Pozwolenie na pobyt na podstawie dyrektywy UE w sprawie tymczasowej ochrony

Unia Europejska postanowiła uruchomić dyrektywę w sprawie tymczasowej ochrony, zapewniającą obywatelom ukraińskim uzyskanie tymczasowego pozwolenia na pobyt. Tymczasowe pozwolenie na pobyt można także uzyskać, będąc obywatelem państwa trzeciego lub bezpaństwowcem, jeśli w Ukrainie uzyskało się ochronę międzynarodową. Powyższe dotyczy osób, które opuściły Ukrainę 30 października 2021 lub później. Zastosowanie mają pewne wyjątki. Więcej informacji tutaj.

W celu ubiegania się o tymczasowe pozwolenie na pobyt, należy się zarejestrować i okazać ważny paszport biometryczny lub inny ukraiński dowód tożsamości. Od osoby występującej z wnioskiem Szwedzki Urząd ds. Migracji pobierze odciski palców. Zostanie również wykonane zdjęcie.

Więcej informacji na temat wjazdu do Szwecji można znaleźć na stronach szwedzkiej policji.

Informacje na temat azylu i tymczasowego pozwolenia na pobyt można znaleźć na stronach Szwedzkiego Urzędu ds. Migracji.

Pytania dotyczące kwestii migracyjnych należy kierować do Ambasady Szwecji w Berlinie.

Przewóz zwierząt z Ukrainy do Szwecji

Więcej informacji na temat wwozu zwierząt z Ukrainy do Szwecji znaleźć można na stronie szwedzkiego Urzędu ds. Rolnictwa (Jordbruksverket).

Informacje na tej stronie dostępne są także w j. ukraińskim oraz rosyjskim.