Meny

We staan op tegen prostitutie

Op Internationale Vrouwendag lanceren Zweden en Frankrijk een diplomatiek offensief tegen mensenhandel en seksuele uitbuiting.

(Dit is een vertaling van het opiniestuk dat oorspronkelijk gepubliceerd is in Svenska Dagbladet door de ministers van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian en Margot Wallström. Gepubliceerd op 8 maart 2019. Link naar het artikel)


Op Internationale Vrouwendag lanceren Zweden en Frankrijk een diplomatiek offensief tegen mensenhandel en seksuele uitbuiting. We gaan samen een strategie ontwikkelen om mensenhandel en prostitutie te bestrijden in Europa en wereldwijd.

Zweden voert een feministisch buitenlandbeleid; Frankrijk heeft een feministische diplomatie. Samen willen we een voortrekkersrol vervullen in de strijd tegen mensenhandel. We hopen dat meer landen zich bij dit belangrijke werk voor mensenrechten zullen aansluiten.

Het verband tussen prostitutie en mensenhandel is goed gedocumenteerd in onderzoek. Een cijfer maakt dit duidelijk: in de grote bordelen in West- en Centraal-Europa komt naar schatting 95 procent van de vrouwen uit andere regio's en continenten - vaak Oost-Europa en Afrika.

Getuigenissen uit bordelen in West-Europese landen met legale prostitutie zijn verschrikkelijk. Statistieken tonen aan dat het risico op het ontwikkelen van posttraumatische stress hoger is in de prostitutie dan in oorlog.


Er zijn krachten die pleiten voor legalisering van prostitutie. Maar of het nu legaal is of niet, prostitutie betekent altijd dat kwetsbare mensen gedwongen worden te leven onder onmenselijke omstandigheden. Daarom hebben Frankrijk en Zweden een duidelijke houding waarbij we prostitutie niet als werk beschouwen. We accepteren het gebruik van de term sekswerk niet en zullen het gebruik ervan tegengaan.

Frankrijk en Zweden hebben samen met verschillende andere landen wetten aangenomen die het kopen, maar niet verkopen, van seks illegaal maken. Deze wetgeving is effectief geweest om de vraag naar prostitutie te verminderen en maakt het gemakkelijker om slachtoffers te helpen om de prostitutie te verlaten. In Zweden, waar de wetgeving al 20 jaar bestaat, is er een relatief klein aantal prostituees en de prevalentie van mensenhandel is relatief laag.

Het diplomatieke initiatief dat we vandaag lanceren, zal de strijd tegen mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting versterken. We streven ernaar dat meer landen een prostitutiewetgeving van hetzelfde model aannemen als Zweden en Frankrijk.

Dit moet worden ondersteund door kennis over mensenhandel en prostitutie te verspreiden; debatten en discussie op gang te brengen over de rol van de man en gelijkheid tussen de seksen; vrouwenopvang te ondersteunen en op andere manieren slachtoffers van mensenhandel te helpen om een beter bestaan op te bouwen en door seksuele en reproductieve gezondheid en rechten op alle mogelijke manieren te bevorderen, ook financieel.

Onze strijd tegen mensenhandel moet samen met anderen worden gevoerd. We zullen samenwerken met maatschappelijke organisaties, vrouwenopvang en andere organisaties om het beleid zo effectief mogelijk te maken.

Niemand droomt ervan in de prostitutie te gaan. Slachtoffers van mensenhandel leven in omstandigheden die puur verschrikkelijk zijn - in Europa in de eenentwintigste eeuw. Dit kan niet zo doorgaan.

Jean-Yves Le Drian
Minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk

Margot Wallström
Minister van Buitenlandse Zaken van Zweden