Menu

ADRESSE POSTALE

Calle La Santa María 120
San Isidro, LIMA 27, Peru

ADRESSE VISITEURS

Calle La Santa María 120,
San Isidro, Lima, Peru

Téléphone

Telefon:
+51 1 5669240

Fax

Fax:
+51 1 2210298

E-mail

E-mail:
ambassaden.lima@gov.se
För migrationsärenden:
ambassaden.lima-visum@gov.se

Välkommen till Sveriges ambassad i Lima, Peru.

Besökstider på ambassaden:

Måndag-fredag kl. 10-12.

OBS! Ambassaden kan ej utfärda eller förnya ordinarie pass och nationella id-kort.

Nödfall:

I förekommande fall kan nödställda svenskar kontakta UD-jouren (+46-8-405 50 05) i Stockholm utanför kontorstid genom att ringa till ambassadens telefonväxel där ett meddelande spelas upp med kontaktuppgifter.

Frågor rörande rutinfall eller av icke-brådskande art, såsom t.ex i viseringsärenden eller frågor gällande vaccinationer, besvaras inte.

Tidsskillnaden är upplysningsvis minus 6 eller 7 timmar beroende på om det råder sommartid eller vintertid i Sverige.