Matkustaminen Ruotsiin

20 syys 2021

Ruotsi sallii maahantulon Pohjoismaista, Suomi mukaan lukien, ilman rajoituksia 31. toukokuuta 2021 lähtien. Muista EU/ETA-maista Ruotsiin matkustavilta yli 18-vuotiailta vaaditaan edelleen todistus joko rokotuksesta, negatiivisesta testituloksesta tai sairastetusta koronavirustaudista

Mikäli suunnittelet matkaa Ruotsiin, voit hyötyä sivustosta Krisinformation.se, joka kokoaa Ruotsin eri viranomaisten tietoa koronavirustaudista ja kulloinkin voimassa olevista rajoituksista ja suosituksista. Sivustolla on myös tietoa matkustamisesta Ruotsiin ja Ruotsista.

Sivustoa ylläpitää Ruotsin yhteiskunnan suojasta ja valmiudesta vastaava viranomainen (MSB) ja se tarjoaa tietoa usealla eri kielellä. Tietoa koronasta ja matkustamisesta Ruotsiin on myös Ruotsin kansanterveysviraston ja Ruotsin poliisin kotisivuilla.