Meny

Statistikat rändest, lõimumisest ja kuritegevusest Rootsis

25 märts 2019

Rootsi kohta levitatakse aegajalt lihtsustatud ja kohati ekslikku infot seoses rände, lõimumise ja kuritegevusega. Rootsi Välisministeeriumi veebis on avaldatud artikkel, kus analüüsitakse statistikat mõnedest sageli esinevatest väidetest lähtuvalt.

Rände, lõimumise ja kuritegevuse kohta koguvad Rootsis statistikat mitmed riigiasutused, nagu Rootsi Migratsiooniamet, Rootsi Tööturuamet, Rootsi Politseiamet ja Kuritegevuse ennetamise nõukogu (Brå). Artiklis toodud info tugineb nende asutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonide kogutud andmetel.

Artikkel Rootsi Valitsuse veebilehel (inglise keeles)