Sissesõidukeeld Rootsi väljastpoolt Euroopa Liidu riike

21 dets 2020

Rootsi kehtestas alates 19. märtsist ajutise riiki sisenemise keelu väljastpoolt Euroopa Liitu, Euroopa Majanduspiirkonda ja Šveitsi saabujatele, et aeglustada COVID-19 levikut. NB! Alates 22. detsembrist jõustus sissesõidukeeld Suurbritanniast ja Taanist saabujatele, kes ei ole Rootsi kodanikud.

  • Mida sisenemiskeeld endast kujutab ja kellele see kehtib?

Keelu eesmärgiks on takistada koroonaviiruse kiiret levikut. Seetõttu kehtestati keeld väljastpoolt Euroopa Liitu, Norrat, Islandit, Liechtensteini ja Šveitsi saabujate suhtes. Kui Euroopa Liidu kodanik reisib Rootsi Euroopa Liidu riigist, siis talle sisenemiskeeld ei kehti.

Näiteks: kui Eesti kodanik sõidab Rootsi mõnest Euroopa Liidu riigist (sealhulgas Eestist), siis talle keeld EI kehti.

  • Kas sellest reeglist on veel erandeid?

Sissesõidukeeld ei kehti neile, kelle eesmärgiks on jõuda koju, ning

  • kes on Euroopa Liidu, Norra, Islandi, Liechtensteini või Šveitsi kodanikud või nende pereliikmed;
  • kellel on Euroopa Liidu pikaajalise elaniku staatus Rootsis või mõnes teises Euroopa Liidu riigis;
  • kellel on ajutine või alaline ELi, Norra, Islandi, Liechtensteini või Šveitsi elamisluba.

Täpsemat infot saate lugeda Rootsi Riigikantselei kodulehelt inglise keeles või rootsi keeles.