Meny

Lugusid kuulumisest. Kaasaegne kunst Rootsist

17 jaan 2019, 16.00

2019. aasta jaanuaris jätkub Eesti lähiriikide kunsti tutvustamine Tartu Kunstimuuseumis Rootsi kaasaegse kunsti näitusega, tuues kohaliku publikuni sealsete autorite viimase aja kunsti silmapaistvamad näited.

Rootsi on tuntud kui riik, mis panustab äärmiselt palju oma inimeste sotsiaalsesse heaollu ja võrdsusesse, ometi tuleb võõra tausta või teistmoodi eluviisidega inimestel ka Rootsis seista igapäevaselt silmitsi selliste probleemidega nagu kohanemisraskused, kõrvalejäetus ja isoleeritus. Ühes sellega, et Rootsi kaasaegse kunsti väli on muutumas aina multikultuursemaks, on esile kerkinud mitmed kunstnikud, kes tegelevad oma loomingus kuuluvustunnet ja väärtushinnanguid puudutavate teemadega. Läbi oma teoste vahendatakse nii isiklikke emotsioone ja kogemusi kui ka püütakse tõsta ühiskonna teadlikkust vähemusgruppide ning kõrvalejäetute olukorrast. Näitusel „Lugusid kuulumisest. Kaasaegne kunst Rootsist“ saab näha kaheksa Rootsi kaasaegse kunstniku teoseid nendel teemadel.

Osalevad kunstnikud: Meira Ahmemulic, Meric Algün, Sahar Al Khateeb, Annika Eriksson, Santiago Mostyn, Tova Mozard, Sirous Namazi, Dana Sederowsky

Kuraatorid: Joanna Hoffmann, Hanna-Liis Kont

Koordinaator: Kristlyn Liier

Haridusprogramm: Kristel Sibul

Graafiline disain ja näituse kujundus: Norman Orro

Tartu Kunstimuuseum