Menu

Utvecklingssamarbete

Utvecklingssamarbetet, eller biståndet, handlar om att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Det svenska utvecklingsbiståndet kanaliseras ofta genom internationella organisationer som FN och EU.