Politik

Tysk politik

Tyskland är en federalstat bestående av 16 förbundsländer (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein och Thüringen). De enskilda förbundsländerna har sina egna författningar, parlament och regeringar. De har även vittgående lagstiftningsbefogenheter i fråga om kulturpolitik, skolväsen, socialpolitik, polisväsen och delstatsfinanser.

Statsöverhuvud i Tyskland är förbundspresidenten som väljs indirekt på fem år av ett valkollegium. Omval kan ske en gång. Förbundspresidentens uppgifter är främst representativa. Parlamentet består av två kamrar: förbundsdagen och förbundsrådet.

Den direktvalda förbundsdagen utses vart fjärde år genom en kombination av majoritetsval och proportionella val. Antalet ledamöter i förbundsdagen förändrar sig något mellan mandatperioderna på grund av utjämningsmandat. Förbundskanslern väljs av förbundsdagen och är ansvarig inför denna. Förbundsdagen kan avsätta förbundskanslern genom misstroendevotum, vilket dock förutsätter att det finns en majoritet för en ny förbundskansler.

De olika förbundsländerna har mellan tre och sex röster i förbundsrådet beroende på invånarantal. Rådets uppgift är att tillvarata delstaternas intressen i förhållande till förbundsregeringen. Förbundsrådet medverkar vid godkännandet av lagstiftning som berör förbundsländernas kompetensområden, lagstiftning som har ekonomisk påverkan på förbundsländerna och ändringar av grundlagen.

En särskild federal författningsdomstol, med säte i Karlsruhe, har till uppgift att övervaka att den tyska grundlagen efterlevs i Tyskland. Domarna väljs på åtta år av förbundsdagen och förbundsrådet. Förutom den federala författningsdomstolen finns författningsdomstolar i varje förbundsland.

Tyskland är i dag ett av EU:s viktigaste länder. EU ses som en naturlig del av den tyska identiteten. Tyskland har en samsyn med Sverige i en rad frågor.

 

Läs mer om tysk politik här:

Tyskland − Aktuell politik | Utrikespolitiska institutet (ui.se)

Website of the Federal Government of Germany | Home page (bundesregierung.de)

Última actualización 03 ene. 2018, 11.41