Menu
Local time New York
3:18 AM

Praktiktjänstgöring vid FN-representationen

FN-representationen i New York erbjuder vanligtvis praktiktjänstgöring under höst- respektive vårtermin. På grund av det rådande läget och osäkerhet inför sommaren och hösten har dock utrikesdepartementet beslutat att för hösten 2020 inte erbjuda praktikplatser vid utlandsmyndigheterna.

Alla som redan hunnit lämna in en ansökan om praktik hos oss är kontaktade personligen via e-post. Ett varmt tack till er för visat intresse.

På Regeringskansliets webbplats hittar du allmän information om att göra praktik inom Sveriges utrikesförvaltning. Här kan du också teckna en e-postprenumeration så att du inte missar kommande annonser.

Last updated 24 Jan 2020, 4.48 PM