Menu

Kontakt

Telefontiderna fr.o.m  oktober 2020 är måndag till fredag ​​från 09:00 till 13:00 på telefon + 51-1-566 9240. Tryck [1] för svenska och [9] för att prata med en handläggare.  Vid nödsituation utanför kontorstider och/eller helger, vänligen kontakta UD-jouren på +46 8 405 5005.

Öppettider från och med 1:a juli 2020

Bara för konsulära fall: t ex registrering av nyfödda barn, provisoriskt pass, levnadsintyg, hämtning av utfärdade pass, förlängning av svensk nationalitet.
Tid bokas genom att skicka en e-post märkt med CITA till ambassaden.lima@gov.se.  Ange även fullständigt namn samt ett telefonnummer som du kan nås på.  Ambassaden kommer att bedöma om det är nödvändigt att personligen inställa sig på ambassadkansliet eller om ärendet kan lösas via telefonsamtal eller e-post.

Last updated 23 Oct 2017, 9.23 AM

Postal

Calle La Santa María 120
San Isidro, LIMA 27, Peru

Visit us

Calle La Santa María 120,
San Isidro, Lima, Peru

Phone

+51 1 5669240

Fax

+51 1 2210298

E-mail

ambassaden.lima@gov.se
För migrationsärenden:
ambassaden.lima-visum@gov.se

Välkommen till Sveriges ambassad i Lima, Peru.

Besökstider på ambassaden

Måndag-fredag kl. 10-12.

OBS! Ambassaden kan ej utfärda eller förnya ordinarie pass och nationella id-kort.

Nödfall

I förekommande fall kan nödställda svenskar kontakta UD-jouren (+46-8-405 50 05) i Stockholm utanför kontorstid genom att ringa till ambassadens telefonväxel där ett meddelande spelas upp med kontaktuppgifter.

Frågor rörande rutinfall eller av icke-brådskande art, såsom t.ex i viseringsärenden eller frågor gällande vaccinationer, besvaras inte.

Tidsskillnaden är upplysningsvis minus 6 eller 7 timmar beroende på om det råder sommartid eller vintertid i Sverige.