Landöversikt Kuba 2020

Här presenteras ambassadens senaste landrapport om Kuba, författad i maj 2020.

Basfakta*

Huvudstad:                 Havanna                                                                

Folkmängd:                 11,3 miljoner

Språk:                          Spanska                                                                               

Yta:                              110 860 km² [Sverige: 449 964 km²]

Statsskick:                   Socialistisk republik och enpartisystem                

Stats- och regeringschef:             Miguel Díaz-Canel (sedan april 2018)

Premiärminister:                           Manuel Marrero Cruz     

Utrikesminister:                             Bruno Rodríguez Parrilla (sedan mars 2009)

Valuta:                                        CUP, Kubansk peso och CUC, konvertibel peso

Växelkurs:                                      1 CUC = 24 CUP, 1 CUC = 1 USD

Inflation:                                         5,5 % för 2019* (EIU)

Utlandsskuld:                                 ca 29,4 miljarder USD* (EIU)

Valutareserv:                              10 miljarder USD* (EIU)

BNP (nominell):                          106 miljarder USD* (EIU)

BNP/capita (PPP):                         14 166 USD* (EIU)

BNP-tillväxt:                                  0,5 % för 2019 (ECLAC)

Arbetsför befolkning:                   5,1 miljoner, varav 30 % i privata sektorn** (ONEI)

Arbetslöshet:                                  ca 1,7 %* (EIU)

Medellön:                                        1067 CUP/månad för 2019 (ca 42,6 USD)**

Varuimport:                                    10,6 miljarder USD*(EIU)

Varuexport:                                    2,4 miljarder USD *(EIU)

Tjänsteexport                                 9,2 miljarder USD* (EIU)

Bytesbalans:                                   ca 1,5 miljarder USD *(EIU)

Handelsbalans:                              -8,2 miljarder USD* (EIU)

Viktiga exportnäringar:      Hälsoservice, turism, olja, socker, tobak, nickel, farmaceutiska produkter,

Viktiga importprodukter:      Olja, livsmedel, maskiner och utrustning  (främst till turistindustrin), kemiska produkter

Största handelspartners:     EU (Spanien), Kina, Mexiko, Ryssland, Venezuela och USA

Sveriges export till Kuba:        333 miljoner SEK 2019 (SCB)

Kubas export till Sverige:            38 miljoner SEK 2019 (SCB)

 

EIU - Economist Intelligence Unit.

ECLAC- Ekonomiska kommissionen för Latinamerika och Karibien

ONEI - Oficina Nacional de Estadística e Información

SCB – Statistiska Centralbyrån

 

 

* Siffrorna är svåra att verifiera och bygger delvis på uppskattningar

** Enligt kubanska statliga uppgifter

 

Last updated 07 May 2020, 2.02 PM