Menu

Embassy closed till 22 March

The Embassy of Sweden in Luanda will be closed till 22 March 2019.

Nödställda svenskar uppmanas kontakta ambassaden i Pretoria på telefonnummer +27 12 426 64 00 eller på e-post ambassaden.pretoria@gov.se 

 

 

Last updated 19 Mar 2019, 8.54 AM